Rattenprobleem in grote steden

Ratten. Ze krioelen in riolen, vreten uit het vuilnis en kruipen onder onze huizen. Het aantal ratten stijgt steeds meer. Wat is de oorzaak hiervan?

Vroeger waren ratten voornamelijk te vinden op boerderijen, in sloten en op grote weilanden en velden. Tegenwoordig trekken ze steeds meer naar de mens toe en worden ze dus ook gezien in grote steden en woonwijken. Bewoners zien de rat soms zelfs door de tuin lopen.

Slechte hygiëne

De voornaamste reden van de toename is de grote hoeveelheid afval en het slechte onderhoud van gebouwen en riolering. Vooral in grote steden als Amsterdam hopen zich grote bergen afval op op de straat en naast de afvalcontainers. Vaak past het afval niet meer in de container en word het daarom naast de container gezet. Dit trekt veel ratten aan.

Rondom het Mediacollege wordt zo nu en dan wel eens een rat gezien. Hoe kunnen wij als studenten er nou voor zorgen dat het hier op school rattenvrij blijft? Het is belangrijk om goed je afval op te ruimen. Laat niets slingeren en gooi alles weg in de daarvoor bestemde afvalbakken. Ook is het van belang om eten niet te lang in je kluisje te laten liggen.