Steeds meer jongeren in Den Haag gaan niet naar school

DoorStephen Moyo

12 april 2024 ,

Steeds meer jongeren in Den Haag gaan niet naar school

Het aantal leerplichtigen jongeren in Den Haag dat niet naar school gaat, is het afgelopen jaar flink gestegen. Vorig schooljaar waren het er 588, maar dit jaar zijn het er al 1276. Deze informatie komt van de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag.

Immigratie 

Veel van deze kinderen zijn uit het buitenland gekomen, waaronder een groot aantal uit Oekraïne. Het is voor deze jongeren vaak lastig om snel een plek op een school te vinden. De organisatie die hun daarbij moet helpen, de Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden (SPPOH), heeft het hier moeilijk mee. Ze vinden niet genoeg plekken voor alle kinderen die naar school willen.

Omdat er niet genoeg plekken zijn, zitten veel kinderen thuis. De gemeente en de onderwijsinspectie vinden dat dit beter moet. Ze zeggen dat er meer plekken op scholen moeten komen zodat geen enkel kind thuis hoeft te zitten.

Startklassen

Om dit grote probleem aan te pakken, heeft wethouder Hilbert Bredemeijer van Den Haag nieuwe plannen gemaakt. Hij wil speciale klassen starten voor jonge kinderen die het moeilijk vinden om mee te komen op school. Deze startklassen zijn bedoeld om deze kinderen extra hulp te geven zodat ze kunnen wennen aan de school en niet achterblijven.

Een beter uitkomst. 

Daarnaast gaat de gemeente helpen om de wachtlijsten voor scholen sneller korter te maken. Dit betekent dat ze gaan kijken welke kinderen het langst wachten op een plek en hoe ze die snel kunnen helpen. Ook gaan leerplichtambtenaren beter letten op welke kinderen niet naar school gaan, zodat ze eerder kunnen ingrijpen.

Verder wil de gemeente dat ouders beter geholpen worden als hun kinderen plotseling niet meer naar school kunnen. Hiervoor moeten scholen, jeugdhulp, jeugdzorg en de gemeente beter met elkaar samenwerken.

Met al deze maatregelen hoopt de gemeente dat alle kinderen in Den Haag naar school kunnen gaan en geen enkel kind meer thuis hoeft te zitten zonder onderwijs.