Werken bij NPO is risicovol

Je onveilig voelen op de werkvloer wilt niemand, ook de werknemers van de landelijke publieke omroep NPO niet. Uit onderzoek blijkt dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de omroepen. Signalen hierover zijn niet voldoende opgepakt.

Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan, luidt de titel van het onderzoeksrapport naar de werkcultuur binnen de publieke omroep. De titel en de conclusies van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) liegen er niet om’, zegt omroep NOS. Grensoverschrijdend gedrag blijkt een grote rol te spelen binnen de omroepen.

‘Volgens de commissie hebben ruim 1484 medewerkers aangeven dat ze in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag “als doelwit of getuige”. “De commissie is zeer geschrokken van de ernst van de gedragingen en van het aantal mensen dat daarmee in aanraking is gekomen”, meldt persbureau ANP.

‘Zeer geschrokken’

De Commissie-Van Rijn, belast met het onderzoeken van sociale veiligheid en werkcultuur binnen de NPO, toonde zich ‘zeer geschrokken’ van de bevindingen. Het rapport benadrukte diverse vormen van wangedrag, waaronder intimidatie, discriminatie en ongewenste intimiteiten, die een ongezonde werkomgeving binnen de publieke omroep blootlegden, meldt omroep NPO1.

Welke landelijke publieke omroepen vallen er eigenlijk onder NPO? Dat zijn NOS, AVROTROS, PowNed, KRO-NCRV, BNNVARA, EO, MAX, WNL, EO, VPRO, HUMAN, ON!, ZWART, NTR en Ster. Dat zijn er dus behoorlijk veel. Dat maakt de kans best groot dat je bij een van deze landelijke publieke omroepen terecht gaat komen.

‘Dit mag nooit meer’

Suzanne Kunzeler, directeur van BNNVARA, herkent eveneens het beeld dat in het rapport wordt geschetst. “Het gaat natuurlijk ook om ons. Dit is een beeld waarvan ik zeg: dat mag nooit meer gebeuren. Er mag nooit meer een cultuur komen waar grensoverschrijdend gedrag wordt genormaliseerd. Bij De Wereld Draait Door werd het genormaliseerd en was er sprake van falend leiderschap op vele niveaus.”

‘De misstanden bij het BNNVARA-programma waren mede aanleiding voor het onderzoek naar de werkomstandigheden bij de hele NPO. Medewerkers van het programma spraken van een angstcultuur en extreme woede-uitbarstingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren.’

Politiek verwacht actie

Demissionair staatssecretaris Gräper verwacht binnen twee weken een plan van aanpak van de NPO en de omroepen. Daarin moeten ze duidelijk maken op welke manier ze gaan zorgen voor een veilige werkomgeving. In een reactie op het onderzoeksrapport zei Gräper dat ze “geschrokken is van de aard, omvang en intensiteit” van het grensoverschrijdende gedrag, schrijft omroep NOS.

Ze legt de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de NPO en de omroepen. Die zijn aan zet om de situatie te verbeteren en Gräper zal dat proces nauwlettend in de gaten houden. “Ik blijf staan voor de publieke omroep. Het bestel neemt niet de verantwoordelijkheid weg van de NPO en de omroepen om als werkgevers voor een veilige werkplek te zorgen. Dat is hier niet goed gegaan.”