De gezonde school: gymles terug op het mbo?

DoorDanilo Pinto

30 januari 2024

De Sociaal-Economische Raad (SER), heeft bekendgemaakt in een rapport dat de overheid een flinke draai moet maken in het denken over gezondheid. De SER wil geen achteraf-zorg meer maar juist vooraf voorkomen dat we ziek worden.

En niet alleen in de zorg, maar ook in dingen zoals wonen, werken en naar school gaan willen ze ondersteunen (wat erg goed van toepassing zou kunnen zijn voor studenten).

Stel je voor: als je rijk bent, leef je gemiddeld wel 8 jaar langer dan als je dat niet bent. Dat verschil wil de SER verkleinen. Ze willen niet alleen dat je zelf gezond eet en sport maar ook dat de regering ervoor zorgt dat alles in je leven gezond is.

Vroeger hadden we op het Mediacollege gymlessen, mogelijk zou dat terug kunnen keren.

Geen stress, ook niet financieel

Financiële stress als je je zorgen maakt over geld – wat bij studenten vaak genoeg voorkomt – vinden ze ook belangrijk om aan te pakken. De SER wil dat één persoon in de regering ervoor zorgt dat op alle gebieden wordt nagedacht over gezondheid. Hoe kan je bijvoorbeeld zorgen dat mensen zekerheid hebben over hun baan en geen problemen hebben met hun huis of geld?

De SER wil niet alleen het zorgsysteem veranderen maar het gehele maatschappij ombouwen gericht op een gezondheidsysteem. Ze willen extra aandacht geven aan wijken waar het moeilijker is en vinden het belangrijk als kinderen gezonder eten, meer sporten en niet roken. Ze denken dat als iedereen gezonder is het niet alleen goed is voor ons als individu maar ook voor het hele land. Dan kunnen we beter meedingen en is het goed voor de economie en innovatie.

Concluderend wil de SER dat gezondheid niet alleen jouw verantwoordelijkheid is maar dat de regering moet zorgen dat alles in het land op meerdere vlakken gezonder wordt.