Betere toegang tot hulp bij mentale problemen jongeren

DoorMelissa Lee

30 januari 2024

Op 1 januari 2024 heeft Nederland een aantal veranderingen doorgevoerd in de jeugdzorg, met als doel de ondersteuning voor jongeren te verbeteren en de toegang tot zorg makkelijker te maken. Hierdoor worden jongeren hopelijk beter geholpen en krijgen ze de gepaste hulp die zij nodig hebben.

Toegang tot de zorg

Een grote verandering is de manier waarop jongeren toegang krijgen tot de jeugdzorg. Het is nu makkelijker om hulp te vragen en zorginstanties zullen ook sneller ingrijpen zodat de ‘problemen van deze jongeren niet nog groter worden’. De afgelopen jaren waren de wachtlijsten voor jongeren in de jeugdzorg lang, soms zo lang dat het al te laat was toen ze eindelijk de hulp kregen die ze nodig hadden.

Communicatie tussen verschillende partijen

Hulpverleners zoals leraren, en zorgcoördinatoren van gemeenten en scholen, werken nu beter samen. Ze praten meer met elkaar en leren van elkaar. Dit helpt om te begrijpen wat jongeren nodig hebben en om betere hulp te bieden die past bij elke situatie.

Ook veranderd er op digitaal vlak een aantal dingen in de jeugdzorg. Dit gaat bijvoorbeeld over het gebruik van computers en telefoons onder de hulpverleners, zodat er beter gecommuniceerd kan worden tussen verschillende partijen. Hiermee kan onder andere informatie uitgewisseld worden tussen de hulpverleners en de ouders.

Meer persoonlijke aandacht voor de jongeren

Een andere regel die is ingevoerd gaat over het opsluiten van jeugdzorg patiënten in een isoleercel. Vanaf nu mag dat niet meer als de patiënt onder de 12 jaar is en mag het alleen in noodgevallen.

Vanaf dit jaar gaat de jeugdzorg proberen om meer persoonlijke aandacht te besteden aan de jongeren zodat zij zich gehoord voelen. Op de website hetvergetenkind.nl spreken verschillende jongeren uit de jeugdzorg zich uit over het feit dat zij zich niet gehoord voelen. De aandacht is er wel, maar omdat de meeste hulpverleners toch nog ‘volgens het boekje’ werken krijgen de jongeren niet de aandacht die zij persoonlijk nodig hebben.