Stageprobleem? Meld het!

DoorKaylee Sambo

23 januari 2024

De een krijgt er knikkende knieën van, de ander staat te popelen om aan de slag te gaan: stage lopen. Om je mbo diploma te halen is praktijkervaring cruciaal. Volgens Justine Feitsma, voorzitter van CNV jongeren, worden stagiairs echter vaak ingezet voor klusjes die niets met hun opleiding te maken hebben. Sterker nog, het gaat vooral bij mbo-studenten mis omdat zij vaak niet weten wat hun rechten zijn, aldus de jongeren van Christelijk Nationaal Vakverbond.

Stage misstanden

Stagiaires spelen een belangrijke rol in veel organisaties. Ze brengen frisse ideeën, leergierigheid en energie met zich mee. Ze worden immers opgeleid om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, dus het is van belang dat de begeleiding goed verloopt. Helaas worden stagiaires nog steeds niet overal goed behandeld. Denk maar aan weinig tot geen stagevergoedingen, stagediscriminatie of een grimmige werksfeer voor de student.

Gelukkig is er een groeiende bewustzijn voor deze kwesties. Zo heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs opgeroepen dat alle studenten recht hebben op een passende stagevergoeding en is er een meldpunt tegen stagediscriminatie. Zo vertelt ‘Samira’ in een artikel van FunX dat ze na haar eerste stagedag huilend naar huis ging. Ondanks de bewustwording van het probleem is dit niet genoeg. Studenten ervaren nog steeds veel misstanden op stages.

Melden

Als student heb jij rechten. Zo moet je stage lopen bij een erkend bedrijf en je moet een aanspreekpunt hebben waar je stage misstanden kan melden. Dit kan zowel op school maar ook extern zijn. CNV jongeren komt met een meldpunt waar je alle stage misstanden kan melden. Maar wat gebeurt er met de meldingen die CNV jongeren binnen gaat krijgen? Justine Feitsma: “Als we zien dat het een breed probleem is, dan kaarten we dat aan bij de politiek en bij bedrijven. Maar we willen ook mensen individueel helpen. Bijvoorbeeld door te kijken of we kunnen bemiddelen.”

Durf te doen

In het geval van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld, heb je als stagiair het recht om de werkzaamheden per direct neer te leggen zonder dat dit een reden is voor een negatieve beoordeling. Hierover meer in het stagehandboek van Mediacollege Amsterdam.

Ook wanneer jij het gevoel hebt werk te doen die niet past bij jouw opleiding, meld dit dan. Hoe moeilijk het ook is. Het melden van slechte behandeling is het begin naar positieve verandering. Als je dit niet durft op je stagebedrijf, dan kun je op school ook bespreken met jouw BPV begeleider of het vertrouwenspersoon van het Mediacollege. Wanneer jij een mail stuurt, zal er contact met jou gezocht worden voor een gesprek. Samen met de bewustwording van het probleem en de meldingen bij een meldpunt kunnen bedrijven geïnformeerde beslissingen maken om stagiaires beter te ondersteunen en te begeleiden.