Eindweek komt eraan (Stress om deadlines)

DoorMorris de Rooij

6 november 2023

In de wereld van studeren en werken zijn deadlines een onontkoombaar gegeven. Hier delen twee MBO-studenten hun persoonlijke ervaringen met dit onderwerp. Enerzijds hebben we Ellena, een derdejaars photographic designer, die gewend is geraakt aan een opleiding met weinig druk van deadlines. Aan de andere kant hebben we Tycho, een eerstejaars mediaredactiemedewerker. Hij voelt de spanning oplopen met het naderen van de eindweek. Deze studenten bevinden zich in verschillende fases van hun MBO-reis en onthullen hoe ze omgaan met de uitdagingen van deadlines en stress.

Deadlines vrijwel onbestaand?

Ellena, een derdejaars photographic designer, heeft tot nu toe een opleiding gevolgd waar deadlines vrijwel onbestaand waren. Hoewel ze deze ‘chill’-houding eerst als positief ervaarde, begint ze zich nu zorgen te maken. Met een aankomende stage in de ‘echte mensenwereld’, waar deadlines een vanzelfsprekendheid zijn, voelt Ellena de druk toenemen. Ze merkt op dat haar opleiding haar niet voldoende heeft voorbereid om met deze stressvolle verandering om te gaan. Als een student in haar derde leerjaar, staat ze nu voor de uitdaging om te leren hoe ze zich moet houden aan deadlines. Ook moet ze zich aanpassen aan de professionele normen van de ‘echte wereld’.

Te veel deadlines.

Tycho, een eerstejaars student mediaredactiemedewerker, staat voor de uitdaging van het naderende eindwerk en ervaart enige stress. Hij reflecteert op zijn beginperiode en erkent dat hij fysiek achterliep. Met name in vakken als redactie, rekenen en Nederlands. Deze achterstand begint nu zijn tol te eisen, en Tycho beseft dat hij wellicht niet voldoende heeft gedaan vanaf het begin. Desondanks blijft hij hoopvol. Momenteel werkt hij nauw samen met zijn mentor om te bepalen welke projecten prioriteit hebben en de meeste studiepunten opleveren. Hij streeft ernaar om het haalbaar te maken. Het is een uitdaging waar veel studenten zich in kunnen herkennen als ze de eindfase van hun opleiding naderen.

stress en deadlines toch goed voor je?

Dit toont aan dat deadlines, hoewel ze stress met zich mee kunnen brengen, ook kansen bieden voor persoonlijke groei. Het vermogen om effectief met deadlines om te gaan, is een waardevolle vaardigheid. dit zal studenten helpen bij hun reis, ongeacht in welk stadium van het MBO-onderwijs ze zich bevinden. Het zijn de uitdagingen van deadlines die studenten vormen tot echte professionals in hun werkvlak.