Eenzaamheid: een onzichtbare strijd binnen onze samenleving

DoorSophie Smit

27 september 2023

Eenzaamheid is een gevoel dat we allemaal wel eens ervaren, maar voor veel mensen is het niet slechts een kortstondige emotie. Het kan een continue gevecht zijn dat het dagelijks leven beïnvloedt en iemands welzijn ernstig kan schaden. Het is een probleem dat niet altijd even zichtbaar is, maar wel aanwezig is in onze samenleving.

“Helaas wordt eenzaamheid vaak onderschat en niet serieus genomen” zegt Gerine Lodder. Ook zegt Gerine dat mensen die lijden aan eenzaamheid zich geïsoleerd kunnen voelen, omdat ze denken dat niemand hun pijn begrijpt. Het stigma dat eromheen hangt, maakt het ook moeilijk voor mensen om openlijk over hun eenzaamheid te praten. Deze stilte kan het probleem alleen maar verergeren en ervoor zorgen dat mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Factoren

De Rijksoverheid laat weten dat eenzaamheid veroorzaakt kan worden door verschillende factoren, zoals verlies van dierbaren, scheiding, migratie, ziekte, of het gebrek aan sociale contacten. Het kan zich op verschillende manieren manifesteren, variërend van een gevoel van leegte en isolatie tot intense verdriet en wanhoop. Het kan mensen treffen ongeacht hun leeftijd, geslacht, ras of achtergrond.

“Je eenzaam voelen is niet iets om je voor te schamen”

Erik Bukkems Bron: LinkedIn

Erik Bukkems (23) voelde zich al jaren eenzaam. In de coronacrisis was hij dat gevoel helemaal zat. Hij besloot een openhartige, kwetsbare brief naar het Eindhovens Dagblad te sturen, om het thema bespreekbaar te maken én nieuwe vrienden te vinden. De impact die zijn woorden maakten, had hij niet aan zien komen. Inmiddels organiseert hij activiteiten voor iedereen die zich weleens eenzaam voelt.

Gelukkig groeit het bewustzijn rond het probleem van eenzaamheid en worden er stappen genomen om het aan te pakken. Verschillende organisaties, zowel op lokaal als nationaal niveau, zetten zich in om eenzaamheid te verminderen. Zij organiseren bijvoorbeeld activiteiten en evenementen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe verbindingen kunnen leggen. Daarnaast zijn er verschillende hulplijnen en ondersteuningssystemen beschikbaar waar mensen naartoe kunnen als ze behoefte hebben aan een luisterend oor.

Week tegen eenzaamheid

Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Dat is de Week tegen Eenzaamheid. Van 28 september t/m 4 oktober. Staat verbinding centraal. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het organiseren of bezoeken van een activiteit. 

De Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS.