Burgerschap examen: wel of niet?

DoorPascal Niesen

26 september 2023

Nederlands, rekenen en Engels, de AVO-vakken. Oftewel de algemeen vormende vakken. In deze vakken moet iedereen die op het Mbo zit examen doen. Maar recent zijn er veel uitingen geweest van experts die vinden dat burgerschap ook een verplicht examenvak moet worden. Hier gaan veel fracties uit de Tweede kamer mee in en vinden ook dat dit zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. Maar waarom willen ze dit besluit nemen? En wanneer kunnen de studenten deze verandering verwachten?

Op dit moment zijn alleen Nederlands, rekenen en Engels verplichte examenvakken op het Mbo. Maar dit kan snel veranderen als het aan sommige fracties in de Tweede kamer ligt. Zij vinden dat burgerschap ook zo snel mogelijk een verplicht examenvak moet worden op het Mbo. Volgens hen wordt het vak niet serieus genomen door studenten als er geen examen wordt afgenomen. Nu is er voor studenten alleen een inspanningsverplichting: om het diploma te behalen moeten studenten het vak burgerschap volgen. De expertgroep vindt dat iedere student die wil slagen een examen burgerschap moet afleggen.

Kwaliteit

Dat het vak niet serieus genomen wordt door leerlingen heeft ook te maken met de kwaliteit van het burgerschap onderwijs. Er wordt al meerdere jaren geprobeerd de kwaliteit te verbeteren. Maar volgens experts is dit nog steeds niet op het niveau waar het moet zijn. Ze pleiten voor nieuwe kwalificatie-eisen, zodat er belangrijkere onderdelen besproken kunnen worden tijdens burgerschap en zo de lessen inhoudelijk verbeterd kunnen worden.

Verbeteren

De minister van Onderwijs Minister Dijkgraaf , is al een tijd bezig met het verbeteren van het burgerschap onderwijs. Hij neemt het meeste advies van de experts over en gaat proberen deze toe te passen in het onderwijsplan, behalve het verplichte examen. Hij wil zien of de andere oplossing meer gaan toe voegen aan de resultaten verbeteren op het Mbo. Als deze oplossingen geen positieve resultaten leveren kan het zijn dat er alsnog een examen wordt ingevoerd voor burgerschap. Maak je dus vooral nog geen zorgen over het burgerschap examen. Het kan zeker nog een paar jaar duren voordat dit besluit genomen wordt.