Een verontrustende realiteit binnen de eigen muren

DoorVince Vree

11 december 2023
Geweld onder jongeren thuis blijkt een verontrustend en wijdverspreid probleem te zijn. Statistieken van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geven aan dat 1 op de 5 jongeren te maken heeft met huiselijk geweld.
Huiselijk geweld onder jongeren heeft verschillende vormen, waaronder fysiek, verbaal, psychologisch en seksueel geweld. Deze vormen van geweld kunnen een verwoestende impact hebben op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren, met lange-termijngevolgen die reiken tot in de volwassenheid. Het is van belang om de oorzaken van dit probleem te begrijpen en om zo oplossingen te vinden. ”Factoren zoals stress, armoede, gebrek aan communicatie en ongezonde familiedynamiek kunnen bijdragen aan het geweld binnen het gezin” zegt de woordvoerder van de GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg). Het doorbreken van de cyclus van geweld vereist een gecoördineerde inspanning van gemeenschappen, scholen, en overheidsinstanties om onderliggende problemen aan te pakken.
Scholen spelen een belangrijke rol bij het herkennen van tekenen van huiselijk geweld en het bieden van ondersteuning aan getroffen jongeren. Het verbeteren van preventieprogramma’s en het creëren van een open communicatie kunnen jongeren de ruimte geven om over hun ervaringen te praten en hulp te zoeken met hun situatie. Geweld onder jongeren thuis is een ernstig probleem dat niet mag worden genegeerd. Het vereist een gezamenlijke inspanning van de samenleving om bewustwording te vergroten, onderliggende oorzaken aan te pakken en een veilige omgeving te creëren waar jongeren zonder angst kunnen opgroeien. Alleen door samen te werken kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en de toekomst van onze jongeren veiligstellen.