Congres Jongeren en Mentale Gezondheid

DoorIlse de Groot

22 november 2023

Donderdag 23 november 2023, wordt het congres en kennisfestival Jongeren en Mentale Gezondheid gehouden. Dit festival wordt gehouden in Maassilo in Rotterdam. Tijdens dit festival wordt de verslechtering van de mentale gezondheid onder jongeren aangekaart omdat het belangrijk is dat hier aandacht voor gevraagd wordt. 

Waarom gaat het slechter?

De achteruitgang van de mentale gezondheid van jongeren komt onder anderen door de nasleep van de coronamaatregelen zoals schoolsluitingen en lockdowns. Ook de wereldwijde crisissen, de oorlog in Europa en dure energie spelen een rol. Vanuit eerder onderzoek bleek dat de mentale gezondheid verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020. De achteruitgang hiervan is nog niet gestopt. 

Cijfers

Het aantal jongeren met mentale problemen is verdubbeld. In de afgelopen jaren had gemiddeld 18% van de 12- tot 25-jarigen psychische problemen (CBS, 2023). Dat zijn ongeveer 488.000 jongeren. Bij meisjes en jonge vrouwen is de mentale gezondheid het meest achteruitgegaan. Bijna 25% van deze groep heeft psychische problemen. Voor de coronacrisis in 2019 was dit 14%. Ook jongens en jonge mannen kregen te maken met een slechtere mentale gezondheid. 

Congres

Doordat er een grote achteruitgang is in de mentale gezondheid van jongeren, is er een congres georganiseerd. Gezien de cijfers is het belangrijk dat er aandacht gevraagd blijft worden aan jongeren en hun mentale gezondheid. 

Op donderdag 23 november organiseert het platform FACT Jeugd, JIM, Uitgeverij Boon en Frits & Gijs het congres Jongeren & Mentale Gezondheid. 

De doelgroep van het congres bestaat uit begeleiders en hulpverleners. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van FACT Jeugdteams, medewerkers van de jeugdzorg en jeugd ggz-teams.

Op deze dag worden er inzichten en methoden gedemonstreerd en wordt er dieper in gegaan op de verbinding tussen school en mentale gezondheidszorg. Ook worden de beste sprekers uitgenodigd om oplossingen en relevante ervaringen te delen.