Mentale gezondheid bij jongeren: Verandering tussen vroeger en nu

DoorBo Pafort

18 april 2024

De mentale gezondheid van jongeren is altijd al een belangrijk onderwerp geweest, maar de manier waarop jongeren zich voelen en omgaan met hun emoties lijkt in de loop van de jaren te veranderen. In dit artikel onderzoeken we het verschil in mentale gezondheid tussen jongeren van vroeger en jongeren van nu, en proberen wij achter de oorzaken van deze veranderingen te komen.

Is er verschil in mentale gezondheid tussen jongeren van vroeger en nu?

Een opvallend verschil is de mate van stress en druk waarmee jongeren van nu worden geconfronteerd. Terwijl jongeren van vroeger ook best onzeker waren op school, over hun uiterlijk en hun toekomstige werk, lijken jongeren van nu te maken te hebben met nog meer stressfactoren. Zoals de opkomst van sociale media en de constante druk om te voldoen aan de onrealistische normen van schoonheid en succes, dit kan leiden tot vergelijking, eenzaamheid en soms zelfs cyberpesten.

Een ander groot verschil is dat jongeren nu meer spreken over hoe ze zich echt voelen, vroeger werd dat niet veel gedaan omdat mensen er niet over wilden praten. Tegenwoordig lijkt er meer openheid te zijn over mentale gezondheid, met grote nadruk op het bespreken van emoties en het zoeken naar professionele hulp.

Volgens zorgcoördinator Kasper Brouwers maken jongeren van nu zich ook vaker druk over maatschappelijke problemen, zoals oorlogen en klimaatverandering. Ze maken zich druk omdat deze kwesties invloed hebben of gaan hebben op hun toekomst, en omdat ze zich verantwoordelijk voelen om deze uitdagingen aan te pakken.

Ondanks dat jongeren van tegenwoordig met meer confrontaties te maken hebben, gaat het in het algemeen wel beter met hun mentale gezondheid dan tijdens de coronacrisis. Het is moeilijk om met zekerheid te zeggen of de mentale gezondheid van jongeren in de toekomst zal dalen of stijgen, omdat het vooral afhangt van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Maar wat we wel zeker weten, is dat het belangrijk is om goed voor jezelf en elkaar te zorgen. Het is altijd oké om over je gevoelens te praten met iemand die je vertrouwd of professionele hulp te zoeken. Onthoud, je staat er niet alleen voor.